fr en
 

Pe raza comunei Bistra exista organizatii locale ale mai multor formatiuni politice, fapt care este relevat si de configuratia Consiliului Local, rezultat in urma alegerilor locale din 2004.

Consiliul Local
este compus din 15 consilieri: PNL - 7, PSD - 3, PD-L - 2, PC - 2, PNG - 1.

Membrii Consiliului Local legislatura 2008-2012

Declaratii de avere:
consilieri / primar / viceprimar / secretar

Functia
Nume si prenume
Tel
Adresa Primariei
Tel/Fax Primarie
Primar
Gligor Traian
0723 564 500
Str. Calea Turzii,
nr. 100,
cod. 517115
0258.773.105, 0258 773 113
Viceprimar
Bîrla Ioan
0730 583 340
Secretar
Gligor Lucian
0732 303 998

Relatii externe: comuna Bistra este infratita din anul 1999 cu orasul Penn, Pensylvania, S.U.A.
Localitati cu care Bistra are acorduri de infratire

Organigrama
 
   
      LIBERUL ACCES LA
   INFORMATII DE  INTERES PUBLIC


 > Informare si Relatii publice
 > Solicitarea informatiilor publice
 > Declaratii de avere/interese
 > Anunturi publice
 > Formulare administrative
 > Opinia cetatenilor
 > Conducerea judetului

  TRANSPARENTA DECIZIONALA

 > Hotarari ale Consiliului Local

 > Achizitii publice

  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
  SITUATII DE URGENTA BISTRA   


 > Intranet

Traian GLIGOR
Primarul comunei Bistra

Nu ma las pana nu fac:

Reparatii curente la DC 143,144, 97 si 213, D8 Lipaia, Patreasa, Balesti, Hudricesti
Amenajare teren sport cu gazon sitetic;
Realizare parculet pentru copii;
Extinderea ilumiatului public pe strada Calea Turzii, zona Rat - Pastesti, Valea Mare, Valea Dobrii - Garde, Lunca Merilor
Lucrari de gospodarire comunala - pavare strazi;
Achizitionarea a inca 3 statii auto;
Realizare SF-uri pentru DC97, km2, DC 143, 144, 212, 213;
Finalizare amenajare birouri peste magazia Primariei
Actualizare PUG, PAD, RLU;
Finalizarea lucrarii Bistra - Centru;
Finalizarea constructiei Caminului Cultural din Bistra, a podului Lunca Larga si alimentarea cu apa;
Realizarea retelei de canalizare si statia de epurare (Bistra - Centru, Hodisesti, Ciuldesti
Alimentare cu apa in satele Hodisesti si Ciuldesti;
Pod rutier peste Aries la Lunca Motilor;
Modernizarea drumurilor comunale;
Realizarea unul parc eolian la "Zboru";
• Realizarea, in calitate de asociat, a unei salbe de microhidrcentrale pe paraul Valea Mare;
• Acordarea aprijinului necesar pentru realizarea unui dispensar veterinar.

Sedinta de consiliu

Lucian GLIGOR                   Ioan BARLA
Secretarul comunei     Viceprimarul comunei

   
 
Alimentare cu apa: proiect depus in septembrie 2006 la Cancelaria Primului Ministru, pentru care am obtinut finantare de 3.824.000 RON.
Statie compacta de epurare si canalizare in comuna Bistra: s-a depus la Administrarea Fondului de Mediu, valoarea totala a studiului de fezabilitate fiind de peste 39 milioane RON.
Reabilitarea a 6 podete pe DC 213, lucrari de raparatii pe: DC97, DC143, DC144, DC145, DC212 si DC213 si suntem in executie a lucrarilor la drumul comunal Lunca Merilor.
Reabilitarea DC 97 Bistra-Poiana, va incepe in anul 2009 prin finantarea de 1.558.000 RON aprobata de Agentia Nationala de dezvoltare a Zonelor Miniere.
Reabilitarea drumului satesc Garde-Plesa: proiect depus spre finantare la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - Mica infrastructura. Valoarea totala a proiectului este de 281.384 RON
Reabilitarea drumului comunal 145 Cretesti: proiect depus spre finantare la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - Mica infrastructura. Valoarea totala a proiectului este de 281.978 RON
A inceput constructia noului Camin Cultural din Bistra In noiembrie 2007
Constructia unui pod la Lunca Larga cu finantare de la Bugetul Local in valoare de 1.140.127 RON. Lucrarea a inceput in decembrie 2007.
Infiintarea Serviciului Comunitar pentru Situatii de Urgenta, in cadrul caruia am achizitionat cu fonduri europene un buldoexcavator.
Reabilitarea spatiilor pentru cabinetele medicale si introducerea incalzirii centrale
Amenajarea unei piete pentru cereale
Lucrari de modernizare si extindere a retelelor electrice in satele Hodisesti-Ciuldesti si extinderea retelei electrice pe strada Calea Turzii din Bistra
Au fost realizate lucrari de reabiltare la Scoala cu clasele I-IV din Bistra, reabilitarea scollii din Ciuldesti, clasele I-IV si Scoalla Generala din Baiesti , reabiliare si extindere la Scoaal Generala din Garde clasele I-VIII
Alimentare cu apa la grupuri sanitare si refacere instalatii electrice si termice la Scoala Generala clasele V-VIII “Nicodim Ganea” tot din Bistra.
Proiectul de amenajare a paruletului pentru copii "Piticot" cu finantare ANDZM, alaturi de un teren de sport acoperit cu gazon sintetic.
A fost pus in functie sistemul de colectare si depozitare a gunoaielor menajere cu o societate autorizata.

 
 

A fost reglementat prin Decizia Primarului din anul 2005, care nominalizeaza serviciile si atribuie competente angajatilor Primariei:

Art.1 Se organizeaza, in cadrul Primariei comunei Bistra, Compartimentul de informare si relatii publice. Din cadrul aparatului propriu al Primariei comunei Bistra se desemneaza urmatorii functionari publici sau angajati contractuali care vor face parte din Compartimentul de informare si relatii publice :
Domnul Birla Marin - purtator de cuvant al Primariei comunei Bistra, pentru a indeplini urmatoarele activitati de informare si relatii publice:
- informarea presei;
- informarea interinstitutionala.
Domnul Gata Vicentiu Constantin, pentru a indeplini urmatoarele activitati de informare si relatii publice:
- informarea publica directa a persoanelor
- informarea interna a personalului
- informarea interinstitutionala.
Persoanele desemnate mai sus isi pastreaza functiile in cadrul compartimentelor din care fac parte, atributiile referitoare la activitatile de informare si relatii publice urmand a fi exercitate concomitent cu celelalte atributii din fisa postului.

Art.2 Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, care vizeaza nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 si ale normelor metodologice se constituie comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public in urmatoarea componenta:
- Gligor Traian - primarul comunei Bistra - Presedinte
- Ioan BARLA - viceprimarul comunei Bistra - membru
- xxxxxxxx - referent (contabil) - membru
- Gligor Lucian - secretarul comunei Bistra – secretar (…)”.

 

Powered by
Transilvania Interpres
s