Relații cu mass media

Persoana desemnată

Marin Bîrla – Inspector de specialitate
Telefon 0258.773.105 / Fax. 0258.773.105
Email: primar@bistra.ro